Free Calendar by Brolmo.com
 
  tuis - jongste nuus

 

Geplaas op 7 Mei 2021, 08:46 
 

Geagte ouers en leerders

Die hoërskool se rapporte kan van vandag, 12:00 tot 13:15 by die klein hekkie afgehaal word. Die laerskool het aparte reëlings met hul ouers getref. Ons wens u 'n aangename naweek toe!

Groete,
HSL

 
     
Geplaas op 4 Mei 2021, 10:10 
 

Geagte ouers en leerders

Dit is aangenaam om u en u kind(ers) terug te verwelkom ná 'n kort verposing! Mag ons hierdie kwartaal steeds gedy ten spyte van COVID-19 wat steeds met ons is. Ons doen dus 'n beroep op u en u kind(ers) om steeds gereeld te saniteer, 'n masker te dra, hande te was en sosiale afstand te handhaaf. Ons kan u verseker dat geen maatreëls by HSL enigsins verslap is nie. U kind word voorts elke oggend getrou gesif.

Ons verwelkom graag juffrou Desmine Abrahams. Juffrou Abrahams neem Rekeningkunde by juffrou Annemarie Schultz oor. Mnr Mostert neem Toerisme oor. Juffrou Schultz sal egter tydelik by Toerisme graad 12 en Rekeningkunde betrokke wees en as mentor vir die nuwe leerkragte dien.

April-Vakansie

Gedurende die vakansie was daar heelwat bedrywighede by die skool.

  • 'n Herfsskool vir Wiskunde, Rekeningkunde en RTT het plaasgevind. Daar is veral op die werk wat in die afgelope toetsreeks geassesseer is gefokus. Graag bedank ons mnr Smith, juffrou Schultz en mnr Dekker wat hul tyd opgeoffer het. Dankie ook aan elke leerder wat die sessies bygewoon het!

  • Die VOO-lokaal se rekenaars (leerders se rekenaars sowel as die bediener) is na die nuutste weergawe van Windows 10 asook Microsoft Office opgegradeer. Die CAMI-lokaal asook mnr September se lokaal word binnekort opgegradeer.

  • U behoort bewus te wees van die WKOD se voortgaande projek om skole van hoë spoed gratis internet te voorsien. Die projek is reeds 'n geruime tyd aan die gang en alle leerders en opvoeders het toegang tot die netwerk. Die sein was egter net op sekere plekke op die terrein beskikbaar. Gedurente die vakansie het die firma Sizwe kabels gelê sodat Wi-Fi punte, wat die volledige skoolterrein sowél as die koshuis dek, geïnstalleer kan word. Dit beteken dat elke leerder en opvoeder in die skool en koshuis enige plek op die terrein 24/7 GRATIS toegang tot die internet verkry.

Ons beoog om u kind se rapport teen Vrydag, 7 Mei, gereed te hê. Spesifieke reëlings sal vandeesweek getref en gekommunikeer word.

Ons sien uit na 'n bedrywige kwartaal! Die jaarlikse hoenderbraai gaan tans volstoom voort - ons hoop van harte dat COVID nie ons planne in die wiele ry nie. Ons hou u op hoogte.

Sterkte vir die tweede kwartaal! Wees veilig!

Groete,
HSL

 
     
 
ontwerp / ontwikkelling / instandhouding:  d EX   |  kopiereg © hoërskool ladismith 2017 - 2020 |  hosting deur 1-grid